OUDERS

Het is van groot belang dat er goed contact is tussen ouders en de school. Ouders en leerkrachten hebben hetzelfde doel voor ogen: het welzijn van de kinderen. Mocht u iets willen bespreken, dan bent u altijd welkom om een afspraak met de leerkracht te maken. Mocht u er met de leerkracht niet uitkomen, dan kunt u de intern begeleider (voor de leerlingenzorg) of de directeur (voor andere zaken) vragen om bij een gesprek aanwezig te zijn.

Kleuters
Als uw kind vier jaar is, mag hij of zij voor het eerst naar school. Dat kan een spannend moment zijn, zowel voor het kind als voor de ouders. Het is belangrijk dat de kinderen zich snel veilig en vertrouwd voelen op school. Daarom mogen ze in overleg met de leerkracht van groep 1/2 een aantal keer komen wennen. De eerste keer is het fijn als één van de ouders/verzorgers er tot een kwartier na aanvang van de les bij kan blijven (indien nodig).

Vanaf de vierde verjaardag mogen de kinderen alle dagdelen naar school. Dat kan, zeker in het begin, nog erg vermoeiend zijn voor een kleuter. In overleg met de leerkracht kan een kind dan ook af en toe een middag of dag thuis blijven.

Oudere kinderen
Ook als oudere kinderen voor het eerst naar onze school komen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, is het leuk als ze van te voren een keer komen kijken in de klas. Dat maakt het daarna wat minder spannend. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur na een kennismakingsgesprek.

Schoolgebouw
MFC Atria | De Biezenkamp 288
3831 JA Leusden
Tel: 033.4941726
E-mail: admin@rkbs-rossenberg.nl
www.rkbs-rossenberg.nl

Schoolleiding
Directeur:
Maeyke Wiggers-de Ree
E-mail: mwiggers@rkbs-rossenberg.nl

Clusterdirecteur:
Gert Broekhuizen
E-mail: gbroekhuizen@voilaleusden.nl

Inspectie
E-mail: info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs:
Tel: 0800-8051

Klachten over seksuele intimidatie:
Tel: 0900-1113111

Bestuur
Voila
Postbus 32
3830 AA Leusden
E-mail: info@voilaleusden.nl
www.voilaleusden.nl

College van Bestuur
dhr. G.J. Weiler dhr. W. Eikelenboom 033-4335010

Medezeggenschapsraad
E-mail: mr@rkbs-rossenberg.nl
Erwin Jansma, ouder
Jeroen van Ruitenbeek, ouder en voorzitter
Hennie Blaauwendraad, leerkracht
Chris van der Sluijs, leerkracht

Ouderraad
E-mail: or@rkbs-rossenberg.nl
Rogier Dirkx (voorzitter)
Janny Appel (secretaris)
Erik Weits (penningmeester)

Onderwijsbegeleidingsdienst CED
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
Tel: 010-4071599
E-mail: info@cedgroep.nl

Interne contactpersonen
Ineke Kielstra
E-mail: ikielstra@rkbs-rossenberg.nl

Chris van der Sluijs
E-mail: cvdsluijs@rkbs-rossenberg.nl

Externe vertrouwenspersonen
Harry Kelderman en Marla van Berge Henegouwen-de Jonge.
Zij zijn te bereiken via de CED-groep: Postbus 8639 3009 AP Rotterdam
Tel: 010-4071599
E-mail: evp@cedgroep.nl

Klachtencommissie
Onderwijsgeschillen Landelijke Klachtencommissie onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

m.b.t. klachten:
Contactpersoon bestuur:
dhr. G.J. Weiler
Tel: 033-4335010

Samenwerkingsverband SWV de Eem
Burgemeester de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
Tel: 033-7601191 (bereikbaar tijdens kantooruren)
E-mail: info@swvdeeem.nl

Sociaal plein
Larikslaan 2
3833 AM Leusden
Tel: 033-303 44 44
E-mail: info@larikslaan2.nl

Openingstijden:
Inloop: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.
Adviesgesprekken op afspraak: maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.00 uur.

Conscious discipline
www.consciousdiscipline.com
www.lovingguidance.nl