DE SCHOOL

RKBS de Rossenberg is een kleine school in het centrum van Leusden. Op onze school staat het centraal dat kinderen vanuit veiligheid zichzelf kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke kinderen die vertrouwen hebben in hun eigen kwaliteiten en vertrouwen hebben in elkaar. Wij werken vanuit het programma en gedachtegoed van Conscious Discipline (bewust positief opvoeden).

Voor de kinderen op onze basisschool vinden wij het belangrijk dat er een basis om te groeien wordt gelegd vanuit een liefdevolle leeromgeving waarin elk kind gezien wordt. De basis om een leven lang te willen leren. Op De Rossenberg werken wij vanuit drie kernwaarden om een kind deze basis mee te kunnen geven.

Dit zijn onze kernwaarden:

  • Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander
  • Verantwoordelijk zijn voor je eigen werk en voor het gezamenlijk bouwen aan een mooie school
  • Kwaliteit in elkaar zien en in elkaar naar boven halen

In onze dagelijkse praktijk proberen we zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillen die er zijn tussen kinderen. Er zijn verschillen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, er is verschil in leerstijl, leertempo, cultuur en thuissituatie. Voorop staat voor ons dat elk kind het recht heeft om in ontwikkeling te blijven, hoe verschillend die ontwikkeling ook verloopt.

Wij willen een school zijn waar kinderen, ouders en teamleden betrokken zijn en zich thuis voelen. Een school waar kinderen en leerkrachten met plezier naar toe gaan en hun talenten optimaal benutten. In zo’n sfeer kunnen kinderen zich veilig voelen en leren zij respect te hebben voor elkaar, samen te werken en voor zichzelf op te komen.

Een school is meer dan alleen leren en presteren. De basis voor dit meer vinden wij in onze Katholieke Identiteit en in het bijzonder in het geloof in een betere wereld. Levensbeschouwelijke ontwikkeling is een vast onderdeel van de activiteiten. Wij praten met kinderen over waarden en normen, die geworteld zijn in de katholieke uitgangspunten. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen leren dat zij het verschil kunnen maken. Wij willen hen daarvoor o.a. een positieve visie op de toekomst meegeven. Tijdens actieve lessen rondom het thema levensbeschouwing laten we kinderen kennis maken met actuele thema’s. De gezamenlijke viering van Kerst, Carnaval en Pasen vormen daarbij feestelijke hoogtepunten. Daarnaast willen we kinderen respect voor andere geloofsovertuigingen bijbrengen, zodat zij actief leren meewerken aan de humanisering van hun omgeving. Wij verwachten dat alle kinderen aan de levensbeschouwelijke activiteiten meedoen. Iedereen, die onze identiteit en manier van onderwijs verzorgen respecteert, is welkom.

In onze schoolgids kunt u alle informatie over onze school vinden.

De Rossenberg Schoolgids
Conscious Discipline
Afspraak maken