Pasen


Pasen

Voorafgaand aan het Paasfeest doet de Rossenberg mee aan de vastenaktie.

Witte Donderdag, de dag van de paasviering, begint vaak met een gezamenlijk ontbijt.Daarna hebben de groepen een paasviering in de hal rond een thema. Tijdens de viering wordt er voorgelezen uit het paasverhaal en er worden liedjes gezongen.

Natuurlijk brengt ook de paashaas deze dag een bezoek aan school. Hij huppelde vrolijk over de grasvelden om de school en nodigde de groepen om de beurt uit om eieren zoeken.