Carnaval


Carnaval

Op De Rossenberg vieren we ieder jaar carnaval. De kinderen van groep 3 tot en met 8 beginnen met een polonaise op het schoolplein of door de gang. Iedereen is verkleed. De kleuters dansen in hun eigen gebouw.

De activiteiten staan die dag in het teken van carnaval. Soms is er een apart programma voor de kleuters en hebben de overige klassen een programma in De Korf. Soms vieren we carnaval met alle klassen samen. Bijvoorbeeld met een talentenjacht in De Korf. Iedere klas vaardigt één act af. Met de hele school kijken we naar acht acts van dans, zang of bijvoorbeeld acrobatiek. Dan blijkt telkens weer wat een talenten we op school hebben!

carnaval_talentjacht.jpg

Vaak vieren we carnaval op een vrijdag. Dan is de onderbouw ’s middags vrij. De bovenbouw knutselt in de middag iets dat ze vervolgens aan elkaar showen op een heuse catwalk. Bijvoorbeeld kleding gemaakt van kranten, eierdozen en een vuilniszak of hoeden, schoenen of een praalwagen van kranten, karton en doppen.

carnaval_catwalk.jpg

De carnavalscommissie bestaat uit leden van het team en leden van de ouderraad. Zij bedenken samen het dagprogramma, bereiden alles voor en coördineren alles op de dag zelf. Denk hierbij aan het versieren van de school, het schoolplein en De Korf, het doen van de inkopen, het verzorgen van het drinken en een lekkernij in de ochtend en in de middag. Maar ook het programma voor de onder- en de bovenbouw in de ochtend, de knutselactiviteiten in de middag, de catwalk en natuurlijk het persbericht voor in de lokale kranten.