Missie en visie


Missie en visie

 

Onze missie op school is dat de kinderen een BASIS OM TE GROEIEN krijgen op de Rossenberg.

 

Een plek waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot tieners die klaar zijn om uit te vliegen naar een school van voortgezet onderwijs die bij ze past.

  1. De kinderen verlaten de school met een positief zelfbeeld

  2. De kinderen verlaten de school met kennis en vaardigheden die nodig zijn in deze tijd en in de toekomst

  3. De kinderen verlaten de school met ruimte voor creatief denken en handelen

  4. De kinderen leren samenwerken en respect te hebben voor de ander

  5. De kinderen kunnen een bijdrage leveren vanuit verantwoordelijkheid

  6. De kinderen hebben geleerd om keuzes te kunnen maken

 

Onze kernwaarden zijn hierin leidend:

Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander.

Verantwoordelijk zijn voor je eigen werk en voor het gezamenlijk bouwen aan een mooie school

Kwaliteit in elkaar zien en in elkaar boven halen