Doelen Rossenberg


In het schooljaar 2016-2017 werken wij aan de volgende doelen:

  1. Implementatie van ZIEN gekoppeld aan inzichten vanuit BOSOS en Conscious Discipline voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. ZIEN en BOSOS zijn beide observatieinstrumenten voor de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van kinderen.
  2. Onderzoek en pilot gepersonaliseerde leerlijn: Snappet en EXOVA.

  3. Persoonlijke ontwikkeling teamleden door de inzet van COO7.

  4. Evalueren en borgen van beleid ten aanzien van leerlijnen lezen, spelling en rekenen

  5. Oriëntatie op hoe wij in de toekomst wereldoriëntatie gaan geven met in ieder geval 2 schoolprojecten.

  6. Keurmerk Opleiden in de school behalen.