Conscious Discipline


Op school staat het je veilig voelen en rust centraal. Wij werken vanuit het programma en gedachtegoed van Conscious Discipine (bewust opvoeden. Conscious discipline  is een veelomvattend evidence based sociaal emotioneel programma voor scholen en kinderdagverblijven. Het programma is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het programma is ontwikkeld door dr. Becky Baily in Amerika.

Conscious discipline leert kinderen zelf verantwoordelijk te zijn, het leert de discipline die ze nodig hebben om zich staande te houden in deze wereld.

Conscious discipline is gebaseerd op :

  • Veiligheid door zelfcontrole

  • Verbinding door een School Familie

  • Oplossingsgericht door het veranderen van onze perceptie en onze reactie op conflicten

 Conscious discipline draagt bij in essentiële levensvaardigheden als:

  • Woede beheersen

  • Behulpzaamheid

  • Assertiviteit

  • Impulscontrole

  • Medewerking

  • Empathie

  • Probleemoplossend/oplossingsgericht

Voor meer informatie     www.consciousdiscipline.com of www.consciousdiscipline.nl