Opleiden in de school

De Rossenberg heeft een belangrijke taak in het opleiden van nieuwe leraren. Kwalitatief goed personeel is de basis van kwalitatief goed onderwijs. We investeren graag in ons (toekomstige) personeel. Daarnaast biedt het opleiden van studenten een aantal grote voordelen. Het leren van en met elkaar wordt gestimuleerd, waarbij de praktijkopleiders ook gebruik kunnen maken van gemotiveerde studenten die binnen de visie van zorg in de klas, veel hulp kunnen bieden.

De schoolopleider draagt in samenwerking met teamleden van de opleidingsschool en de student(en) zorg voor een ‘rijke leeromgeving’, voor het leren en werken van de studenten in gevarieerde onderwijssituaties.

 

Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. De Rossenberg heeft er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met Instituut Theo Thijssen (ITT), lerarenopleiding basisonderwijs (pabo), in Amersfoort en Utrecht. Studenten van ITT lopen stage en doen onderzoek in onze school.

Voor de verdere ontwikkeling maken wij gebruik van advies, cursussen en opleidingen van het ITT.

Op de Rossenberg is Marlies Hartog de schoolopleider. Als schoolopleider is zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen betreffende studenten op de Rossenberg. Het team volgt regelmatig trainingen voor praktijkopleider om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van opleiden.