Intern begeleider


 

Claudia Zoutewelle is bij ons op school de Intern Begeleider. Zij ondersteunt collega’s bij het uitvoeren van zorgverbredingsactiviteiten en zorgt voor een afstemming van deze activiteiten op schoolniveau. Zij voert gesprekken met ouders en leerkrachten en zien er op toe dat gemaakte afspraken nageleefd worden. Daarnaast doet de Intern Begeleider pedagogisch-didactisch onderzoek en observeert in groepen. 

Claudia Zoutewelle: czoutewelle@rkbs-rossenberg.nl