Intern begeleider


 

Nannie Bleijerveld en Maeyke Wiggers zijn bij ons op school de Intern Begeleiders. Zij ondersteunen collega’s bij het uitvoeren van zorgverbredingsactiviteiten en zorgen voor een afstemming van deze activiteiten op schoolniveau. Zij voeren gesprekken met ouders en leerkrachten en zien er op toe dat gemaakte afspraken nageleefd worden. Daarnaast doet de Intern Begeleider pedagogisch-didactisch onderzoek en observeert in groepen. 

Maeyke Wiggers voor groep 1/2: mwiggers@rkbs-rossenberg.nl

Nannie Bleijerveld voor groep 3 t/m 8: nbleijerveld@rkbs-rossenberg.nl